| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Kerkplaats Spijkenisse

Page history last edited by Caroline Doelman 9 years, 2 months ago

Kerkplaats Spijkenisse

 


In Spijkenisse bestaat sinds 2007 de werkgroep Kwaliteit van Leven, die onderdeel uitmaakt van de Raad van Kerken (RvK). Er gebeurt al heel wat (vegetarisch koken, frituurolie inzamelen voor biodiesel enz.), maar het kan allemaal wel weer een impuls krijgen. Er zouden vooral meer jongeren bij  moeten worden betrokken. Doel van de werkgroep is een bewustwording in kerkelijke kring op de begrippen rentmeesterschap, milieu, duurzaamheid, het leggen van verbindingen tussen kerk en samenleving en tussen kerken onderling (dichtbij en veraf) en handelen naar de bevindingen.  


 

 

Werkgroep

Sinds begin 2007 bestaat de werkgroep Kwaliteit van Leven van de Raad van Kerken RvK). Doel is een bewustwording in kerkelijke kring op de begrippen rentmeesterschap, milieu, duurzaamheid, het leggen van verbindingen tussen kerk en samenleving en tussen kerken onderling (dichtbij en veraf) en handelen naar de bevindingen.

 

In de RvK werken samen de Protestantse Gemeente te Spijkenisse (met vier wijkgemeenten), de Protestantse Gemeente te Hekelingen, het Leger des Heils, de Chr. Gereformeerde Kerk en de RK Felicitas Parochie. In de Werkgroep Kwaliteit van Leven zijn nu drie wijkgemeenten (de Dorsvloer, de Kern en de Ontmoetingskerk) van de PKN vertegenwoordigd en de katholieke parochie (Felicitas).

 

Hoe is deze betrokkenheid begonnen?

Op initiatief van de RvK is in 2007 gestart met een oprichtings/stuurgroep van 6 personen, waarvan 3 PKN predikanten. Met provinciale kerkelijke assistentie maakten zij videofilm “Kwaliteit van Leven” voor werving van gemeenteleden voor deelgroepen. Na de tot stand koming van de deel/werkgroepen is de stuurgroep opgeheven.

 

Is er sprake van (een) groep(en)?  Zo ja, wat is de omvang?

De Werkgroep Kwaliteit van leven in nu opgedeeld in thematische werkgroepen, namelijk:

-          de werkgroep eerlijke kleding (1 persoon),

-          de werkgroep vegetarisch koken (13 leden)

-          de werkgroep lokaal (7 leden). In totaal ongeveer 20 mensen.

NB. Een werkgroep energie ving ook aan met een groot aantal (elf) belangstellenden, kende een kort actief bestaan, maar is inmiddels opgehouden te bestaan door vertrek van groepsleider en door de geringe belangstelling van de kerkbesturen voor energiebesparing.

Een werkgroep derde wereld is niet tot stand gekomen.

 

Wat is de samenstelling van de groep(en)? (jong-oud, man-vrouw)

De kerngroep bestaat uit: Coby Frens, Cobie en Piet van der Sluijs, Jan Wildhagen en Corrie en Frans Meijdam

 

Nulmeting

Waar staat Spijkenisse aan het begin van het traject? Klik op nulmeting.

 

Dromen

Verhalen en verbeelden wat Spijkenisse over 10 jaar bereikt wil hebben. Kijk hier

 

Plannen

Beleidsplan en werkplan van de Kwaliteit van Leven groep in Spijkenisse.

 

 

 

Verbinden

Op plaatselijk niveau zijn er meer initiatieven dan je denkt. Lees verder over:

Verbeelden

Sommige beelden zoals foto’s, tekeningen en filmpjes zeggen meer dan woorden. Kijk of luister naar de verbeelding van een fair en groen leven.

Verdiepen

Lees wat anderen inspireert op de weg naar een fair en groen leven...

 

nieuwsblog werk aan de wereld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Welkom op Kerkplaats Spijkenisse

Dit is een echte werkplaats! Ben je betrokken bij Kerken - werk aan de wereld Spijkenisse?  Dan kun je hier zelf ideeën, materialen, beelden, nieuws en verhalen toevoegen over fair en groen levenKlik op de link om te lezen hoe je toegang kunt krijgen tot de wiki en voor meer informatie over Werken-met-een-wiki
 

 

Naar de centrale kerkplaats van Kerken-werk aan de wereld >>>

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.